Tomke 25 jier: Tiid foar in feestje!
dinsdag 14 september 2021 11:00 - 11:30
Locatie Bibliotheek Lemmer
Categorie Jeugd
Tags MUZIEK & DANS
Prijzen
  • Leden € 2,00
  • Niet-leden € 4,00
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Tomke 25 jier: Tiid foar in feestje!

Der binne in hiel soad dingen dy’tst fiere kinst; sels dyn jas tichtritse kinne, de sinne op ’e snút of pindakaas op in beskut. Feestje! Sels de dingen dêr’tst miskien noch net lyk oan tochtest, dêr hawwe wy sa tegearre wat gesellichs fan makke. En witst wat no sa moai is? Der binne mar leafst 7 dagen yn ’e wike om wat te fieren! Mei muzyk, leuke moves en échte ynstruminten is elk feestje kompleet!

Er is plaats voor maximaal 15 kinderen. Per kind kan er één begeleider mee. Daarvoor hoef je niet te betalen, je koopt alleen een kaartje voor je kind(eren).


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op dinsdag 14 september 2021 om 11:30