Lezing Anita Terpstra

donderdag 9 november 2023
19:30 - 21:30

Locatie Bibliotheek Bolsward
Categorie Volwassenen
Tags Boekenweek FRYSK LEZING LITERATUUR
Prijzen
  • Deelname gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Lezing Anita Terpstra

Yn it ramt fan de Fryske Boekewike - fan 4 o/m 12 novimber - hâldt Anita Terpstra in lêzing oer it kadoboek: Hiltje (1805-1898): in pionier op syk nei in better libben yn Amearika, dat sy spesjaal foar de Fryske Boekewike skreaun hat. It is in ferhaal oer de Friezin Hiltje Aukes Sipma, ôfkomstich fan Boarnwert, dy’t mei har hiele húshâlding (man en seis bern) yn 1847 tagelyk mei 800 oaren emigrearre nei Amearika en dêr de mienskip Pella oprjochte


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op donderdag 9 november 2023 om 21:30