Schrijver en “fjildman” Gjalt de Groot praat de jûn fol.

dinsdag 28 november 2023
19:45 - 21:45

Locatie Bibliotheek Wommels
Categorie Volwassenen
Tags LEZING LITERATUUR
Prijzen
  • Deelname gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Schrijver en “fjildman” Gjalt de Groot praat de jûn fol.

Schrijver en “fjildman” Gjalt de Groot praat de jûn fol. De Groot is aaisiker, neisoarger, poldermûnder, ielrikker, snoekfisker, einekoerflechter.
Mar ek folksskriuwer en ferhalen ferteller. Wytse Hospes makket muzyk en sjongt tusken de ferhalen troch.

Afwisselend horen we verhalen en muziek. Uit het boek: We strûpe derûnder! en Smoute ferhalen fan in fjildman.

Deze avond is een samenwerking met Fûgelwacht Wommels.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op dinsdag 28 november 2023 om 21:45