Mei-inoar lêze (samenlezen)
vrijdag 19 juli 2024 10:30 - 11:30
Locatie Bibliotheek Joure
Categorie Volwassenen
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Mei-inoar lêze (samenlezen)

Samen genieten van verhalen verrijkt het leven. Daarom beginnen we in januari 2024 met Mei-inoar lêze (samenlezen) in bibliotheken, boekhandels en op andere locaties in heel Fryslân.

Mei-inoar lêze is geen klassieke leesclub of boekenclub. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen. De groep stemt af in welke taal er gelezen en gesproken wordt. Wie wil kan reageren op de teksten. Wat zeggen de woorden? Wat doen ze met je? Raakt de tekst je? Herken je iets?

Bij Mei-inoar lêze draait het steeds om de verbinding tussen literatuur en het dagelijks leven. Herinneringen, associaties, emoties en gedachten zorgen voor mooie gesprekken. Mei-inoar lêze is een gratis activiteit. Aanmelden is niet nodig. De koffie en thee staan klaar.

Mei-inoar lêze is een activiteit van Leeuwarden City of Literature, de Culturele Apotheek en Bibliotheken Mar en Fean.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mei-inoar genietsje fan ferhalen makket it deistige liben riker. Dêrom sette we útein mei Mei-inoar lêze (samenlezen) yn biblioteken, boekhannels en op oare lokaasjes yn hiel Fryslân.

Mei-inoar lêze is gjin klassike lêsklup of boekeklup. Elkenien kin meidwaan en tarieding of foarkennis is net nedich. De teksten wurde op it plak sels útdield en lûdop foarlêzen. De groep stimt ôf yn hokker taal der lêzen wurdt en hokker taal praat wurdt. Wa’t wol kin reagearje op de teksten. Wat sizze de wurden? Wat dogge se mei dy? Rekket de tekst dy? Werkenst dysels yn de tekst?

By Mei-inoar lêze draait it hieltyd om de ferbining tusken literatuer en it deistich libben. Oantinkens, assosjaasjes, emoasjes en tinzen soargje foar moaie petearen. Meidwaan oan Mei-inoar lêze is fergees. It is net nedich om oan te melden. De kofje en tee stean klear.

Foto: Natalia Balanina