Lês-mar-foar-wiken 13-09-2024 15:00
vrijdag 13 september 2024 15:00 - 15:30
Locatie Bibliotheek Makkum
Categorie Jeugd
Tags 2 - 12 jaar FRYSK VOORLEZEN
Prijzen
  • Kind (niet lid) € 5,00
  • Kind (lid) € 3,50
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Lês-mar-foar-wiken

'Dat kin ik echt wol!' (6 - 8 jier)

Hij vindt dat hij alles best wel goed kan. Na twee jaar in de kring zitten, blokken bouwen en in de zandbak graven, is hij toe aan het echte werk: lezen, schrijven en rekenen! En lezen is makkelijk. Tenminste, dat denkt Keimpe. Hij kan immers zijn eigen KroKodille-letter al schrijven! Hoe moeilijk kan het zijn? Of hij werkelijk alles zo snel onder de knie heeft, dat is de vraag. Eigenlijk kan Keimpe nog wel wat hulp gebruiken, al meent hij zelf van niet.

Alleen luisteren en kijken is natuurlijk prima, maar hier en daar Keimpe even helpen mag ook. Woorden maken, tellen in het Fries. Doe vooral mee!

De voorstelling is voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. Geef je kind vooraf op via deze pagina. Ouders hoeven geen kaartje te kopen.

--

Hy fynt dat er alles bêst wol goed kin. Hy is ta oan it echte wurk: lêzen, skriuwen en rekkenjen! En lêze is maklik. Teminsten, dat tinkt Keimpe. Mar eins kin Keimpe noch wol wat help brûke. Helpsto Keimpe?

Bern kinne allinnich lústerje en sjen, mar sy meie Keimpe sa no en dan ek wol helpe.

  • Foar groep 3-4
  • Troch Jan Tiede Bouma

Lês-mar-foar-wiken

Van 9 t/m 27 september 2024 zijn er de Lês-mar-foar-wiken. In deze periode wordt er in heel Friesland in het Fries voorgelezen: thuis, op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen. Want wat is er nou fijner dan voorlezen? Het thema van dit jaar is 'eigenwijs'. Een herkenbaar thema voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft! Ook bij Bibliotheken Mar en Fean beleef je van alles. Bekijk welke leuke activiteiten er allemaal zijn en kom ook! De activiteiten zijn in het Fries.

--

Fan 9 o/m 27 septimber 2024 binne it wer de Lês-mar-foar-wiken! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân yn it Frysk foarlêzen: thús, op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want wat is der no fijner as foarlêzen? It tema fan dit jier is 'eigenwiis'. In werkenber tema foar eltsenien dy't mei jonge bern te krijen hat! Ek by Bibliotheken Mar en Fean belibje je fan alles. Besjoch hokker aktiviteiten der allegearre binne en kom ek! De aktiviteiten binne yn it Frysk.


Kind (lid)

€ 3,50
Kind (niet lid)

€ 5,00